Aanmelden

Nieuwe voorjaarsopleidingen u kunt zich momenteel  inschrijven voor:

Meld je nu aan voor de StiBON opleiding 

Deelnemers aan de opleiding Algemene bierkennis dienen aan te geven of ze de opleiding bij voorkeur in  willen volgen.
Wij adviseren om je snel aan te melden voor deze opleiding voordat deze is volgeboekt.
Je komt in volgorde van aanmelding voor een opleidingsplaats in aanmerking.

Deelnemers aan de StiBON opleiding niveau 1 kunnen een gratis jaarabonnement op het magazine Bier! nemen. Als je al een abonnement op Bier! hebt ontvang je kosteloos het boek “Van brood tot Brood", zestig eeuwen bier in de kunst.

Bij inschrijving voor de StiBON Bieropleiding Niveau 1 kun je aangeven of je lid wil worden van het alumni netwerk StiBA. Als je de opleiding gevolgd en succesvol afgerond hebt, sta je ingeschreven als StiBA lid. StiBA organiseert een paar keer per jaar netwerkbijeenkomsten of interessante excursies. StiBON Bieropleidingen BV neemt tot wederopzegging de contributie voor haar rekening. Het lidmaatschap is daarmee minimaal twee jaar gratis voor de deelnemer.

LET OP: deze inschrijving is niet vrijblijvend. Bij annulering zijn kosten verbonden waarvan de hoogte afhankelijk is van het tijdstip van afzeggen. Zie hiervoor punt 4 van onze Algemene Voorwaarden.

"

Voorletters (*)   Achternaam (*)   Roepnaam    
   
Adres (*)   Factuur Bedrijfsnaam indien nodig
 
Postcode (*)   Factuur Adres en postcode
 
Woonplaats (*)   Factuur plaats   Factuur mailadres
   
Mobielnummer (*)   E-Mail (*)
 
Locatie & Startdatum (*)

Inclusief examen
JaNee

Bent u 18 jaar of ouder?ik maak graag gebruik van het aanbod voor een gratis jaarabonnement op magazine Bier!
Ik stem ermee in dat StiBON naam, postadres en mailadres doorgeeft aan de uitgever van Bier!
en dat deze mij aan het eind van de gratis abonnementsperiode benadert of ik het abonnement (betaald) wil voortzetten.
JaNee

als ik slaag voor het examen niveau 1 wordt ik graag gratis lid van StiBA.
SitBA mag mij per e-mail benaderen voor netwerkbijeenkomsten of excursies en een nieuwsbrief.
Mocht het gratis lidmaatschap eindigen dan zal StiBA mij benaderen of ik het lidmaatschap betaald wil voortzetten.
JaNee
Ja, ik heb de algemene voorwaarden gelezen, begrijp deze en ga hier mee akkoordcaptcha