Aanmelden

Nieuwe voorjaarsopleidingen.

 Online opleiding N1 zit vol

Meld je nu aan voor de StiBON opleiding 

Deelnemers aan de opleiding Algemene bierkennis dienen aan te geven in welke plaats ze de opleiding bij voorkeur willen volgen.
Wij adviseren om je snel aan te melden voor deze opleiding voordat deze is volgeboekt. Bij te weinig aanmeldingen voor een opleiding wordt uiterlijk 10 dagen van te voren aangegeven of deze doorgaat of niet. Wacht niet te lang met aanmelden.
Je komt in volgorde van aanmelding voor een opleidingsplaats in aanmerking.

Bij inschrijving voor de StiBON Bieropleiding Niveau 1 kun je aangeven of je lid wil worden van het alumni netwerk StiBA. Als je de opleiding gevolgd en succesvol afgerond hebt, sta je ingeschreven als StiBA lid. StiBA organiseert een paar keer per jaar netwerkbijeenkomsten of interessante excursies. StiBON Bieropleidingen BV neemt tot wederopzegging de contributie voor haar rekening. Het lidmaatschap is daarmee minimaal twee jaar gratis voor de deelnemer.

LET OP: deze inschrijving is niet vrijblijvend. Bij annulering zijn kosten verbonden waarvan de hoogte afhankelijk is van het tijdstip van afzeggen. Zie hiervoor punt 4 van onze Algemene Voorwaarden.

 

"

"

Voorletters/Initials: (*)   Achternaam/Family name (*)   Roepnaam/Forename    
   
Adres/Address (*)   Factuur Bedrijfsnaam indien nodig/Invoice company name when needed
 
Postcode/Zip code (*)   Factuur Adres en postcode/Invoice Address and zipcode
 
Woonplaats/Residence (*)   Factuur/Residence   Factuur E-mail
   
Mobielnummer/Mobile number (*)   E-Mail (*)
 
Locatie & Startdatum/Location and start date (*)

Inclusief examen/Including exam: yes/no
Ja/YesNee/No

Bent u 18 jaar of ouder?/Are you 18 years of age or older?als ik slaag voor het examen niveau 1 wordt ik graag gratis lid van StiBA.
SitBA mag mij per e-mail benaderen voor netwerkbijeenkomsten of excursies en een nieuwsbrief.
Mocht het gratis lidmaatschap eindigen dan zal StiBA mij benaderen of ik het lidmaatschap betaald wil voortzetten.

If I pass level 1 exam, I like to become a free member of StiBA.
SitBA can contact me by email for networking meetings or excursions and a newsletter. Should the free membership end, StiBA will approach me if I would like to continue the membership (paid).

Ja/YesNee/no
Ja, ik heb de algemene voorwaarden gelezen, begrijp deze en ga hier mee akkoord
Yes, I have read the terms and conditions, I understand them and agree to them.captcha