Kennis van de belangrijkste biertypen. Kunnen benoemen welke factoren een biertype bepalen: granen, hopgebruik, gistingsmethode. Gedegen vaardigheden inzake proeven. Bedoeld voor hen die een goede basiskennis van het product bier nodig hebben in de horeca of in de groot- of detailhandel. Ook geschikt voor hen die een hobbymatige interesse in bier hebben.

Het succesvol voltooien van het niveau 2 opleiding betekent dat de kandidaat:

 • Twintig biertypen kan beschrijven in eigen woorden en twee voorbeelden per biertype kan noemen
 • Zes biertypen - uit de lijst van de behandelde (twintig) biertypen - blind kan onderscheiden -
 • Een evenwichtige bierkaart kan opstellen
 • Zelf professionele bierproeverijen kan organiseren en leiden
 • Kan benoemen welke factoren invloed hebben op een biertype
 • Vier graansoorten voor bier kan onderscheiden en hun effect op het uiteindelijke bier kan benoemen
 • Vijf moutsoorten voor bier kan onderscheiden en hun effect op het uiteindelijke bier kan benoemen
 • Vijf belangrijke hopsoorten kan noemen en het effect op de geur en smaak kan benoemen
 • De belangrijkste bierlanden en de eigenschappen van hun biertypen kan benoemen
 • Alle stappen in het mout en brouwproces in eigen woorden kunnen beschrijven en in eenvoudige woorden kunnen uitleggen
 • De informatie op het etiket kan interpreteren en uitleggen
 • Alle procedures kan uitvoeren voor de ontvangst, opslag, verkoop en serveren van bier
 • Bieren kan beoordelen op kwaliteit en voorzien van een uitgebreide proefnotitie waarin uiterlijk, geur, smaak en afdronk worden beschreven.
 • Smaakafwijkingen kan herkennen en kan herleiden
 • Adviezen kan geven over complementerende en contrasterende bier/spijs combinaties.
 • De historische en sociale context van bier beschrijven.
 • uitgebreide voorlichting kan geven over bier en gezondheid, voedingswaarde en verantwoorde alcoholconsumptie.

 

Competenties om deel te kunnen nemen aan niveau 2:

Het examen niveau 1 met voldoende resultaat te hebben behaald. ( examens)

Na afloop van de opleiding niveau 2 bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan het internationale examen Biersommelier van de Doemens Academy in München (N3 specialisatie).